LISAINFO
+372 453 8660
info@saaremaakook.ee
Oleme avatud: E-R 8-16

Müügitingimused

SAAREMAA KÖÖK E-POE MÜÜGITINGIMUSED

ÜLDSÄTTED
1. Käesolevad Saaremaa Köögi müügitingimused kehtivad ostmisel e-poest internetiaadressilt https://www.saaremaaköök.ee. Toodete Müüja on Saaremaa Köök OÜ (edaspidi: Müüja), aadress Tehnika tn. 5 Kuressaare, Saaremaa vald, Saaremaa, 93815, registrikood 14606692, tel 453 8660, e-posti aadress: info@saaremaakook.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Saaremaa Köögi toodete ostja (edaspidi: Klient) vahel.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.saaremaaköök.ee. Kui Klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida, samuti saadetakse müügitingimused Kliendi e-postile koos tellimuse arvega.
1.4. Klient nõustub Saaremaa Köök tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.5. Saaremaa Köök veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
1.6. Tellimus tuleb esitada vähemalt 2 (kaks) päeva varem. Pühapäevaks või esmaspäevaks tellitud toodete tellimused esitada reede hommikul kella 9ks.  Pühade ajal esitada tellimus vähemalt 3 (kolm) päeva ette.
1.7. Tootmismahu täitumisel on Müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.
1.8. Saaremaa Köögi klienditeeninduse kontaktandmed: info@saaremaakook.ee, tel 453 8660.

2. TELLIMUSE ESITAMINE JA TASUMINE
2.1. Tellimusi saab Saaremaa Köögi e-poes esitada kliendina sisse logides või külalisena. 
2.2. Tellimuse kinnitamisel tuleb valida tellimuse kättesaamise viis, valikus kättesaamine erinevatest Coop Saaremaa kauplusest.
2.3. Tellimuse vormistamiseks sisestab Klient oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
2.4. Klient kontrollib, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Kliendi tegelikule soovile ning tasub kogu tellimuse eest Müüja poolt pakutud maksekeskkondades. 

2.5. Kauba eest saab tasuda Saaremaa Köögi e-poe veebikeskkonnas Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay pangalinkide kaudu.

Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

2.6  Saaremaa Köök kasutab pangamaksete teostamiseks Maksekeskus AS teenust. Saaremaa Köök on isikuandmete vastutav töötleja, kuid ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. 

2.7. Pärast pangalingiga tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.8. Müüja saadab e-posti teel Kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga.  Kui Klient e-posti teel kinnitust ei saanud, tuleb kinnituse saamiseks helistada telefonil 453 8660.

2.9. Müüja alustab tellimuse täitmist, kui Klient on tellimuse kinnitanud ning selle eest tasunud.

2.10. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja -autosid. 

2.11. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida Kliendil on võimalik tellida.

3. TOOTE HIND
3.1. Toodete hinnad Saaremaa Köök e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
3.3. Juhul, kui Klient soovib kojuveo teenust Kuressaare linna piires, tuleb tal saata oma soov e-maili teel aadressile info@saaremaakook.ee või jätta teade tellimuse "märkused" lahtrisse, misjärel võetakse Kliendiga ühendust ja tehakse kokkulepe kauba kojuveoks. Kojuveo eelduseks on miinimumtellimus summas 70 eurot.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimus on võimalik kätte saada kõikidest Coop Saaremaa kauplustest. Jahutust mittevajavaid tooteid on võimalik tellida pakiautomaati.

4.2. Kauplustes toimub tellimuse väljastamine kaupluste lahtioleku aegadel. Kaupluste lahtiolekuajad: https://coopsaaremaa.ee/kauplused/

4.3. Tellimus on kättesaadav tellimuses määratud päeval, kuid mitte varem kui kell 11:00 kättesaamise päevaks märgitud päeval. Erikokkulepeteks kontakteeruda info@saaremaakook.ee.

4.4. Tellimuse saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja nime või tellimuse kinnituse esitamisel.

4.5. Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse Kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.

4.6. Müüja hoiab tellimust kaupluses tellimuses määratud kättesaamispäeval kuni kaupluse sulgemiseni. Kaubale mitte järele tulemisel raha kauba eest ei tagastata.

4.7. Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek:

4.7.1 tellimuse kättesaamisel on Kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arve-saatelehele;

4.7.2. kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat. Vt ka p. 6;

4.7.3. toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile toote kättesaamisest alates.

 

5. PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Privaatsustingimused) kehtivad aadressil www.saaremaaköök.ee asuva e-poe Klientide isikuandmete töötlemisel. Privaatsustingimused on Saaremaa Köögi Kasutustingimuste lahutamatu osa. Müüjal on õigus Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada.  Tutvu Saaremaa Köögi privaatsustingimustega.

 

6. TAGANEMISÕIGUS
6.1. Toiduainete kui kiiresti riknevate toodete puhul ei kehti seadusest (VÕS § 53-4) tulenevalt 14-päevast tagastamisõigust.

6.2. Kui Klient soovib kinnitatud tellimusest taganeda, siis saab seda teha kuni 2 (kaks) päeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades Saaremaa Köök e-mailile info@saaremaakook.ee vastavasisulise kirjaliku avalduse. Müüja tagastab raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist tellija pangakontole.
6.3 Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid. Kui kaupa ei ole võimalik või Ostja ei soovi kaupa asendada, tagastab Müüja Ostjale antud toodetega seotud tasud.

 

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Juhul, kui Müüja oma kohustusi rikub, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist.

7.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub Müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

7.3. Kui ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik puudustega kaubaga kaasnenud tasud.

7.4. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@saaremaakook.ee või telefonil 453 8660. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.6. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

7.7. Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

Müügitingimused koostatud: 16.12.2020

Muudetud: 06.06.2024

Ettevõtte ärinime ja kontaktandmeid muudetud: 10.05.2024